2022

Invisible Body
Acrylfarben auf Leinwand, 50 x 150 cm, 06.04.2022, 1000€
Hidden Six
Acrylfarben auf Leinwand, 120 x 140 cm, 07.05.2022, 1000€
Memory of Jackson Pollock
Acrylfarben auf Leinwand, 60 x 100 cm, 19.05.2022, 795€
ohne Titel 
Acrylfarben auf Leinwand, 90 x 150 cm, 28.05.2022, 1000€
Klasse 5
Acrylfarben auf Leinwand, 80 x 100 cm, 13. Juni. 2022, 800€
Toca Me
Acrylfarben auf Leinwand, 60 x 70 cm, 695€